Julkaistu    |  Päivitetty 
Joonas Tanskanen

Arvostelu: Uusi arki Somalimaassa

Kultaisessa maassa seurataan Vantaalta Somalimaahan muuttavaa Hassanin perhettä. Kuva: napafilms Kultaisessa maassa seurataan Vantaalta Somalimaahan muuttavaa Hassanin perhettä. Kuva: napafilms

Inka Achtén dokumenttielokuvan alkuasetelma on vetävä. Lähes koko ikänsä Suomessa elänyt Mustafe Hassan muuttaa perheensä kanssa Vantaalta Somalimaahan. Vuosisatoja Mustafen suvulle kuuluneelta maa-alalta on löydetty kultaa, kobolttia ja muita arvometalleja.

Kiinalainen kaivosyhtiö on tehnyt maista tarjouksen, mutta Mustafe haluaa itse aloittaa kaivamisen ja käyttää mahdolliset tulot synnyinmaansa jälleenrakentamiseen. Miten perheeltä ja varsinkin perheen lapsilta onnistuu elämä maassa, joka on kulttuuriltaan ja elinoloiltaan hyvin toisenlainen kuin Suomi?

Achtén seurantadokumentti ei ole luettelo epäkohdista. Päinvastoin elokuvan ihmiset ovat sympaattisia ja maailmankuva valoisa. Kamera taltioi hienosti perheen nuorison aidot hämmästyksen tunteet uudesta kotimaasta.

Positiivista hämmästelyä on jälleen elokuvan lopussa, kun perhe matkustaa kesälomamatkalle Suomeen. Lasten mielestä suomalainen bussipysäkki on muuttunut lähes eksoottiseksi.

Varsinkin elokuvan alku, kun perhe valmistautuu muuttoa varten ja matkustaa Afrikkaan, on mielenkiintoinen jakso. Loppupuolella dokumentti muuttuu katkonaisemmaksi ja kerronnan yhtenäisyys hiukan kärsii.

Monessa kohtauksessa Kultainen maa keskittyy piirtämään Suomen ja Somalimaan eroavaisuuksia. Välillä vastakkainasettelu tehdään vähän liiankin rujosti. Afrikkaan muuttaminen on vanhemmillekin pienoinen kulttuurisokki.

Kauppojen tuotevalikoima ei ole niin laaja ja perinteiset sukupuoliroolit elävät vahvoina. Perheen lapset käyvät aluksi Koraani-koulua, jonka opetussisällöt ja kurinpito ovat hyvin erilaiset kuin Suomessa. Myöhemmin he siirtyvät toiseen kouluun.

Elokuvan pääteema on ulkopuolisuuden kokemus. Mustafa tuntee ulkopuolisuutta Suomessa mutta myös synnyinmaassaan. Suomessa arkea varjosti rasismi, Somalimaassa hierarkkinen klaanijärjestelmä. Unelma kaivostoiminnasta ei saa tuulta alleen, koska vallassa ovat toisen klaanin edustajat.

Elämänmyönteisyys ja hienovaraisuus tekevät elokuvasta onnistuneen. Tätä ennen ohjaaja Achté tunnetaan Intian sukupuolittunutta väkivaltaa käsitelleestä Miehen malli -dokumentista.

Kommentoi

Hae Heilistä