Julkaistu 

Heilin lakipalsta: Jos auto vaurioituu pesulassa, kenen on vastuu?

Kävin pesemässä autoni autonpesuautomaatilla. Pesupaikka oli minusta hankala, ja pesupaikan työntekijä tuli minua opastamaan. Ensimmäisen pesukerran jälkeen autoni jäi osittain likaiseksi ja työntekijä sanoi, että ajaisin toisenkin kerran. Tein niin. Nyt huomasin, että auton sisäkatosta tippui vettä ja katto oli litimärkä. Kävin autokorjaamossa, josta minut ohjattiin tuulilasikorjaajalle. Tuulilasi oli siirtynyt noin 3 millimetriä ja jouduttiin vaihtamaan koko tuulilasi ja hiomaan auton reunoista ruostetta. Lopputulos oli hyvä mutta korjaus maksoi 400 €!
Onko minulla mitään perusteita pyytää pesupaikalta mitään korvauksia? Mihin voin vedota, jos perusteita on?

Vastaus: Tapahtumankuvauksen perusteella kysyjän ostamassa palvelussa on ollut virhe, mikäli autonpesu ei ole vastannut sovittua eli kysyjä ei ole voinut odottaa palvelun aiheuttavan tuulilasin siirtymisen ja/tai ruostevaurion. Tapauksessa on merkitystä myös sillä, onko kysyjä kuluttaja vai elinkeinonharjoittaja, joka on hankkinut palvelun pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tarkoitukseen eli esimerkiksi yritystoimintaansa käyttämän auton pesuun.
Kuluttajaa suojataan suhteessa elinkeinonharjoittajaan kuluttajansuojalain sääntelyllä, eikä sääntelystä saa poiketa kuluttajan haitaksi. Tapahtuman taustoista ei käy ilmi, onko pesulapalvelun ostamisen yhteydessä tullut hyväksyä ehtoja, joilla on voitu rajoittaa palveluntarjoajan vastuuta suhteessa asiakkaaseen. Tällaisilla ehdoilla voi olla erityisesti merkitystä, mikäli kysyjä on elinkeinonharjoittaja.
Niiltä osin kuin kyse on välittömistä vahingoista, kysyjällä on oikeus vaatia korvausta palveluksen virheen vuoksi aiheutuneesta vahingosta. Tuulilasin siirtymistä voidaan pitää välittömänä vahinkona, samoin ruostumista, mikäli autonpesu on aiheuttanut sen. Viime kädessä kysyjän on osoitettava, että molemmat vauriot ovat aiheutuneet autonpesusta. Tätä varten asiasta voi pyytää lausunnon esimerkiksi tuulilasikorjauksen tehneeltä yritykseltä. Jos autossa on ollut vika, joka on edesauttanut vahingon syntymiseen, voi sillä olla vaikutusta palveluntarjoajan korvausvastuuseen.
Kysyjän tulee kohtuullisessa ajassa tehdä virheilmoitus eli reklamaatio palveluntarjoajalle. Reklamaatiossa on hyvä yksilöidä hankitun palvelun lisäksi virhe, johon vedotaan sekä aiheutunut vahinko ja esittää yksilöity vaatimus. Kysyjä voi reklamaatiossaan vedota kuluttajana kuluttajansuojalakiin ja elinkeinonharjoittajana sopimusoikeuden yleisiin normeihin.


Vastauksen on laatinut lupalakimies Tytti Sirkeinen Asianajotoimisto Teräskulma Oy:stä.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä