Julkaistu    |  Päivitetty 
Karjalainen

Miten auto keksittiin?

Auto on tietosanakirjan mukaan ohjattava, tavallisesti nelipyöräinen, moottorikäyttöinen ajoneuvo.

Suomen kielen sanakirja määrittää auton polttomoottorilla varustetuksi maantievaunuksi. Näin yksinkertaista se on.

Mutta käytännössä auton keksiminen ei ollut näin itsestään selvää.

Itse asiassa auton keksimistä edelsi polttomoottorin keksiminen. Niitä saksalaiset insinöörit keksivätkin oikein parittain.

Nikolaus Otto (1832 – 1891) keksi bensiinillä käyvän moottorin ja Rudolf Diesel (1858 – 1913) polttoöljyllä käyvän. Moottorit nimettiin keksijöittensä mukaan ottomoottoriksi ja dieselmoottoriksi.

Nyt astuivat kehiin saksalaiset Gottlieb Daimler (1834 – 1900) ja Carl Benz (1844 – 1929). Toisiltaan tietämättä he kehittelivät omia kulkupelejään. Moottoreille piti saada käyttöä. Katseet kääntyivät hevosten vetämiin vankkureihin.

Voisimme vaikkapa kuvitella, miten herrat katselivat vanhaa kaakkia, joka pää riippuen surkeannäköisesti veti raskasta vankkuria.

Miesten päässä – kumman vai kummankin yhdessä – välähti. Mitäs, jos korvattaisiin hevoset polttomoottoreilla?

Ehkä tästä oivalluksesta jäikin muistoihimme voiman yksiköksi hevosvoima. Ja ensimmäiset autothan muistuttivatkin korirakenteeltaan huomattavan paljon vankkureita.

Miehet ryhtyivät työhön, kumpikin omilla tahoillaan. Daimlerin dieselkäyttöisessä autossa oli hehkusytytys, Benzin bensiinikäyttöisessä kipinäsytytys.

Heidän autonsa olivat yksisylinterisiä, lähinnä hevosvetoisia kärryjä muistuttavia. Joitakin piirroksia näistä on säilynyt.

Benzin tekele oli kolmipyöräinen, yksiaisainen kiesin tapainen. Daimlerin ensimmäinen auto muistutti neljine pyörineen vankkuria.

Kolmantena mukana ollut insinööri Emil Jellinek oli auttanut molempia keksijöitä.

Rahoittajana toimi Ranska. Molempien autojen syntymävuosi on 1885.

Siitä on nyt kulunut tasan 130 vuotta.

Uudelle keksinnölle annettiin hätäkasteessa nimeksi automobile, mikä merkitsee itsestään liikkuvaa. Sana on ranskaa, sillä kunnioitettiin rahoittajaa.

Mutta pitihän syntyneelle konelapselle toki antaa oikeakin nimi. Laivoilla, noilla suurilla merien valtiailla, oli aina naisen nimi.

Carl Benzillä välähti. Jellinekillähän oli kaunis tytär Mercedes. Siinäpä nimi ensimmäiselle autolle. Se on siis vanhin automerkki.

Ensimmäisistä autoista ei liene säilynyt kuvia, mutta se tiedetään, että mitään lisävarusteita niissä ei ollut.

Koneena oli yksisylinterinen moottori. Vauhti oli sellaista, että pimeän tultua mies käveli auton edessä näyttäen lyhdyllä tietä.

Myöhemmin valolähteiksi asennettiin tuulilasin syrjiin ulkopuolelta sytytettävät kaasulyhdyt. Äänimerkin antajana oli keulassa sojottava torvi.

Daimler kokeili kerran moottoriansa polkupyöräänkin ja tuli näin keksineeksi moottoripyörän. Vanha saksalainen keksintö siis sekin.

Myöhemmin keksijät yhdistivät voimansa ja teollisuutensa, jolloin syntyi yhtiö nimeltä Daimler-Benz.

Lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin eli 1900-luvun alussa amerikkalainen Henry Ford puolestaan kehitteli kantikkaan Fordinsa. Hänelle nimivalinta lienee ollut helppo.

1900-luvulla vietiin autoja eri maihin, ja niille keksittiin omiakin nimityksiä.

Suomeen tuotiin ensimmäinen auto vuonna 1900 eli tasan 115 vuotta sitten. Sille piti keksiä suomenkielinen nimi, ja ehdolla oli muun muassa automobiili, konevaunu, voimavaunu ja hyrysysy.

Nimet eivät kuitenkaan juurtuneet suomalaiseen suuhun, ja niinpä nimeksi otettiin automobilen alkuosa eli auto.

Näin kävi myös Virossa ja Saksassa.

Ruotsalaiset omivat nimeksi sanan loppuosan bil. Venäläiset nimesivät sen yksinkertaisesti koneeksi eli mašinaksi.

Englanti otti käyttöön alkuosan kärryjen nimestä carriage lyhentäen sen muotoon car.

Sama sana kulkeutui myös Amerikan mantereelle. Amerikansuomalaiset ajavat siellä puolestaan kaaralla.

Meillä tavallisia ovat bensiinillä tai dieselöljyllä käyvät autot. Uusia polttoaineitakin on kehitelty.

Sota-aikana oli pulaa polttoaineesta, joten autojen polttoaineena käytettiin puukaasua, jota kehitettiin auton perässä olevassa häkäpöntössä.

Höyryautoakin on kokeiltu. Nyt käytetään muun muassa biokaasua ja sähköä voimanlähteenä. Uusiakin innovaatioita kehitellään. Koskahan saamme aurinkopaneelilla tai atomivoimalla käyvän autoa?

Lopuksi hitunen paikallishistoriaa. Joensuuhun ensimmäinen hyrysy tuli vuonna 1912. Se on vuoden 1911 mallia oleva Opel Torpedo.

Auto on ollut usealla omistajalla, ja viimeksi se on toiminut kouluautona.

Sitä sopii käydä vilkaisemassa, kun museo avaa remontin jälkeen ovensa ensi kesänä.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä