Julkaistu    |  Päivitetty 
Tatu Lehto

Asumistuen muutos tuo uusia edunsaajia

Kelan uusi ansiotulovähennys on osa lakiuudistusta, joka astui voimaan 1. päivä syyskuuta. Uudistuksen myötä asiakkaan yhteenlasketuista ansiotuloista suojataan asiakkaan käyttöön 300 euroa kuukaudessa, joka ei vaikuta asumistuen suuruuden perusteena oleviin tuloihin.

Vähennys tehdään verotettavasta bruttotulosta eli palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta.

– Ansiotuloa tulee olla. Tuki tarkistetaan, kun tulot tipahtavat 200 euroa kuukaudessa ansiotulovähennyksen vuoksi eli tarkistuksen voivat hakea myös he, joilla palkka on vähemmän kuin 300 euroa kuukaudessa. Tuki tarkistetaan, kunhan tulot pienevät tarkistusrajan verran. Tilanne voi koskea myös heitä, joilla on pientä sivutuloa, selventää yleisen asumistuen etuusvastaava Kirsi Heikkinen Pohjois-Karjalan vakuutuspiirissä.

Tukilaskelma on aina henkilökohtainen eli se lasketaan erikseen jokaiselle samaan ruokakuntaan kuuluvalle. Käytännössä uudistus merkitsee, että esimerkiksi perhe, johon kuuluu yksi työssäkäyvä, 2400 euroa kuukaudessa ansaitseva huoltaja sekä alaikäinen lapsi vuokran ollessa 550 euroa kuukaudessa erillisine vesimaksuineen, saisi tukea 95,36 euroa kuukaudessa.

Toisaalta esimerkiksi perhe, jossa on kaksi alaikäistä lasta ja jossa vanhempien palkkatulot ovat 1900 ja 1500 euroa kuukaudessa, voi ansiovähennyksen jälkeen saada jopa 205,12 euroa tukea kuukaudessa, kun tukioikeutta ei ole aiemmin ollut.

Ansiotulovähennystä tulee hakea itse Kelasta. Pohjois-Karjalan vakuutuspiirin apulaisjohtaja Tiina Ahponen peräänkuuluttaakin ihmisten omaa aktiivisuutta. Helpoiten hakeminen onnistuu Kelan verkkopalvelujen kautta.

– Nyt kannattaa herätellä niitä, jotka mahdollisesti olisivat oikeutettuja vähennykseen jatkossa. Kelan internet-sivuilla on myös laskuri käytettävissä, Ahponen vinkkaa.

Aiemmin hylätyn asumistukipäätöksen voi arvioittaa uudelleen, mikäli ansiotulovähennystä ei ole huomioitu edellisessä asumistukipäätöksessä. Hakemusten käsittelyssä on loppuvuoteen sijoittuva kolmen kuukauden takautuva hakuaika, jolloin etuuden voi saada 1.9. 2015 alkaen.

– Keihäänkärkenä on, että uudistus tavoittaisi ne, jotka eivät tiedä olevansa oikeutettuja, sanoo Pohjois-Karjalan vakuutuspiirin johtaja Riitta Huurinainen.

Uudistuksen tarkoituksena on myös osaltaan rohkaista pienituloisia, kuten työttömiä, hakemaan aktiivisesti tuloja kuukausittaisen takuusumman rohkaisemana.

– Uudistuksen myötä voi helpommin ottaa vastaan myös pieniä töitä tukien kärsimättä, Huurinainen huomauttaa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä