Julkaistu    |  Päivitetty 
Kirsi Taskinen

Sairaalaan tehoja Lean-menetelmästä

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on ryhtynyt aktiivisesti valmentamaan työntekijöitään Lean-menetelmien saloihin.

Menetelmän avulla pyritään lyhentämään terveydenhuollon jonoja ja parantamaan sekä asiakkaiden että henkilökunnan tyytyväisyyttä. Samalla syntyy myös kustannussäästöjä.

Lean-termillä viitataan alun perin Japanissa Toyotan tehtailla käytettyyn toimintamalliin, jonka avulla pyrittiin säästämään aikaa ja poistamaan tuotannosta niin sanotut hukkatekijät, kuten esimerkiksi turha odottelu, virheet ja ylituotanto.

Viime vuosina myös palveluyritykset ovat alkaneet omaksua Lean-menetelmien edut, ja tällä hetkellä Lean on kovassa nosteessa. myös terveydenhuollossa.

– Terveydenhuollossa erityisesti päivystykset ja kuvantaminen ovat alueita, joissa Leaniä on ensimmäisenä sovellettu onnistuneesti, kuntayhtymän kehittämispäällikkö Jussi Malinen kertoo.

Konkreettisia Leaniin perustuvia toimenpiteitä keskussairaalan päivystyksessä ovat Malisen mukaan olleet esimerkiksi liuosten ja hoitotarvikkeiden logistiikan uudelleenjärjestely, jonka myötä hoitajien aikaa ei kulu enää tarviketilausten tekemiseen.

Henkilökunnan käyttöön on otettu visuaalisen johtamisen taulu, jonka äärelle työntekijöiden on helppo kokoontua joka aamu ja käydä läpi päivän ohjelma. Myös päivystyksen potilaiden kulkureittejä on tutkittu ja tulosten perusteella on uusittu opaskylttejä, jotta potilaat löytävät helpommin etsimänsä paikan.

Monet uudistukset ovat lähteneet liikkeelle henkilökunnan aloitteesta.

– Meillä on innovatiivinen henkilökunta, päivystyksen palvelualueen johtaja Susanna Wilen kiittelee.

– Pienetkin asiat yritetään korjata. Voidaan kokeilla tehdä toisin ja sen jälkeen mietitään, oliko muutos hyvä vai ei. Näin saadaan parannettua toimintaa.

Lean-toimintamallia viedään aktiivisesti eteenpäin kuntayhtymässä. Kiinnostuneet saavat lisäoppia muun muassa kehittämisyksikön sisäisissä koulutuksissa sekä ulkopuolelta ostetuissa koulutuksissa, joiden tarjonta on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina.

– Pohjois-Karjalassa on paljon osaamista Lean-asioissa, Malinen kehuu.

Kuntayhtymän kanssa yhteistyössä toimii myös Karelia-ammattikorkeakoulu, joka järjestää yrityksille ja organisaatioille Lean Six Sigma -koulutuksia. Kouluttaja, kone- ja tuotantotekniikan lehtori Jarno Mertanen vahvistaa Lean-ajattelun levinneen teollisuudesta myös palveluyrityksiin viime vuosina.

– Organisaation on tietysti poimittava itselleen sopivat tekijät periaatteista ja työkaluista, Mertanen pohtii.

Kouluttaja ohjaa kurssilaiset miettimään oman organisaationsa toimintaa Leanin näkökulmasta.

– Leanin ydinajatus on jatkuvan kehittämisen periaate, Mertanen määrittelee.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä