Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Aimo Salonen

Iso vai pieni asia

Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen sen viikonloppuna tiivisti Ylelle antamassaan haastattelussa:

– Jokainen nyt sitten arvioi, ovatko lausunnossa esille nostetut asiat isoja vai pieniä, ja voitaisiinko Museoviraston kanssa päästä kompromissiin. Voisiko muutokset toteuttaa niin, että kaupungintalo voitaisiin myöhemmin haluttaessa palauttaa nykyiseen muotoonsa.

Puhe oli Museoviraston antamasta, Pohjois-Karjalan museon kaupungintalolle siirtämistä koskevasta lausunnosta.

Maanantaina kaupunginhallitus päätti palauttaa asian vielä kerran uuteen valmisteluun.

Mutta iso asia vai pieni?

Otetaanpa ote Museoviraston lausunnon alkupuolelta:

Hankesuunnitelman mukaan kaupungintalossa joudutaan tekemään useita muutostöitä, jotka vaarantavat ja tuhoavat rakennuksen arvoja. Vaikuttaa myös siltä, että rakennuksessa tehtävistä muutoksista huolimatta museo saa käyttöönsä nykytilaan verrattuna pienemmät ja huonommin museon toimintaa palvelevat tilat.

Intendentti Iiris Heino totesi viikko sitten Carelicumissa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa henkilökohtaisena näkemyksenään, että ei museoihmisiltä ole kyselty, mitä he haluavat.

Samassa tilaisuudessa kaupunginvaltuutetut Arto Pippuri (kok.) ja Helena Hulmi (kesk.) korostivat, kuinka riippuvaisia he ovat olleet päätöksenteossa niistä tiedoista, joita he viranhaltijoilta saavat.

Hulmin mukaan Museoviraston lausunto olisi pitänyt olla käytettävissä jo silloin, kun luottamusihmiset tekivät aiempia päätöksiä. Nyt se on, ja siinä todetaan, että muutostyöt vaarantavat ja tuhoavat Eliel Saarisen suunnitteleman rakennuksen arvoja.

Päästään kaupunginjohtaja Karjalaisen toteamukseen: jokainen voi arvioida, mitkä asiat ovat isoja ja mitkä pieniä.

Mikä painoarvo on Museoviraston lausunnolla?

Kaupunginhallituksen maanantaisessa esittelytekstissä todetaan, että kaupunki omistaa rakennuksen, ja oikeus käyttöön on rakennuksen omistajalla ja haltijalla voimassa olevien määräysten asettamissa rajoissa.

Valtuutetuille järjestetään huhtikuussa iltakoulu, ja mielenkiintoista on seurata, millaista tietoa eri suunnilta siihen mennessä kertyy ja mikä painoarvo kenenkin antamille tiedoille annetaan.

Joissakin valtuustoryhmissä kiinnostuttiin Pohjois-Karjalan arkkitehtien Carelicumissa viikko sitten esittämiin ideointeihin.

– Arkkitehtien vapaan ajattelun julkitulo antoi lisää aihetta miettiä museokonseptia vielä uudestaan, kokoomuksen ryhmäjohtaja Matti Ketonen totesi Karjalan Heilin kyselyyn antamassaan vastauksessa.

Kommentoi

Hae Heilistä