Julkaistu    |  Päivitetty 
Jorma Kinnunen

Avoimesta oppimisympäristöstä

Suomesssa innostuttiin aikanaan avoimen oppimisympäristön rakentamiseen ja siihen on satsattu melkoinen rahamäärä. Epäileviä tahoja, kuten lasten kanssa päivittäin työskenteleviä opettajia ei juurikaan kuunneltu. Nämä kasvatusalan ammattilaiset epäilivät, että avoin oppimisympäristö haastaa esimerkiksi oppilaiden keskittymiskykyä. Itse uskon, että se on eräs syy peruskoulun huonoihin oppimistuloksiin. Suuri avoin tila ilman perinteisesti kiinteillä väliseinillä varustettuja, luokkahuoneita on altis erilaisille ärsykkeille. On opettajia, jotka sanovat, että vliseininä olevista verhoista, liikultevista väliseinistä sermeistä ja suurista ikkunoista on selviä haittoja opiskeluun. Suurista lasipinnoista, joista näkee muiden luokkien toimintaa käytävillä aiheutuu selvästi oppimistilanteita haittaavia ärsykkeitä. (Melu on todettu pahimmaksi haitaksi avoimissa tiloissa). Joissakin tapauksissa toiminnallinen ryhmä ei voi toteuttaa oppimistapaansa, koska viereisessä tilassa oleva ryhmä toimii hiljaisesti. (Työrauhan puutteesta kärsivät eniten herkät oppilaat, joten eriytyminen oppimistuloksissa vaan lisääntyy). Aiheesta ei ole juurikaan tutkimustuloksia, mutta jotkut gradutyöt maisteritutkinnoissa toteavat edellä mainittujen haittojen selvästi huonontavan oppimistuloksia.

Muistaakseni Opetushallitus pääsuunnittelijansa suulla puolustautui syytöksiä vastaan ilmoittamalla, että eihän avoimia tiloja olisi ollut pakko rakentaa, vaikka he niitä suosittelivat. Etelä-Koreaan Suomen viemä avoin oppimistilamalli sai melkeinpä täystyrmäyksen. Siellä palattiin perinteisiin luokkahuoneisiin.

Kommentoi

Hae Heilistä