Julkaistu    |  Päivitetty 
Tanssitaiteilijat Riikka Tolonen ja Anniina Dyster sekä Tanssiva Susiraja eli Pohjois-Karjalan tanssitaiteen tuki ry

Tukihuuto Pohjois-Karjalan tanssitaiteelle

Islon tanssin- ja somatiikan koulutus lakkautettiin tuotannollisista syistä keväällä 2023. Koulutus on tarjonnut opiskelijoilleen vuoden mittaisen alustan luonnollisen liikkeen tutkimiseen ja kehotietoisuuden tunnistamiseen. Meille, Tanssivalle Susirajalle eli Pohjois-Karjalan tanssin ammattilaisille, uutinen herättää vakavan huolen alueen kulttuurikentän suunnasta.

Taide ja kulttuuri ovat toimivan ja demokraattisen yhteiskunnan mitta. Islon tanssin- ja somatiikan koulutus on rikastuttanut Pohjois-Karjalan kulttuurista moninaisuutta. Koulutus on ollut merkittävä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, kun opiskelijoita on saapunut Joensuuhun eri lähtöpisteistä. Lopulliset maalit koulutuksen jälkeen ovat kirjavia: osa opiskelijoista on lähtenyt taskussaan tietoa muihin ammatteihin, kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, osa on ammentanut kokemustaan muihin taidelajeihin ja tärkeä osa heistä on jäänyt alueelle kiinnittyen työskentelemään paikallisen kulttuurin hyväksi.

Tanssin ammattilaisten sitoutuminen syrjäiselle susirajalle tulee turvata. Koulutuksen avoimet aamutunnit tarjosivat mahdollisuuden kollektiiviseen ammattitaidon ylläpitoon sekä verkostoitumiseen. Koulutuksen lakkauttaminen tukee jo tapahtuvaa poismuuttavien taiteentekijöiden virtaa kohti etelää sekä vaikuttaa alueen taiteen tarjoajiin, tekijöihin ja kokijoihin köyhdyttävästi.

Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi meidän, Tanssivan Susirajan, toimintamme lakkautuu kokonaan, kun paine polarisoi tanssitaiteilijat pääkaupunkiseudulle.

Kirjailija Sini Silveri, kyseisen koulutuksen käynyt sekä muun muassa Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon saanut, toteaa: ”Koulutus opetti minut ilmaisemaan itseäni. Se opetti ihmisyyttä parhaimmillaan. En olisi ilman sitä kirjoittanut näin.”

Miten vaalimme ja tuemme Pohjois-Karjalan ja Joensuun tanssitaidetta ja -koulutuksia? Millä päätöksillä ja toimilla turvaamme yksittäisen tanssitaiteilijan alueella pysymisen? Tiedämme, että taidekoulutus vaikuttaa sen käyneisiin opiskelijoihin ja koulutuksen alueella asuviin ihmisiin: lisäten ymmärrystä, arvostusta ja tietoa kulttuurista ja sen moninaisuudesta; kasvattaen sosiaalis-emotionaalisia kykyjä; voimistaen ryhmässä toimimisen valmiutta ja vuorovaikutustaitoja; vahvistaen asiantuntijuutta ja työelämän taitoja eri aloihin sekä mahdollistaen verkostoitumista, tiedonvaihtoa, ammattitaidon kehitystä ja ylläpitoa. Lisäksi, kuten allekirjoittaneet osoittavat, taidekoulutus lisää kansalaisaktivismia ja toimijuutta edistää hyvän elämän edellytyksiä.

Taiteen ja kulttuurin tukemiseksi

Kommentoi

Hae Heilistä