Julkaistu    |  Päivitetty 
Sari Essayah

Sote ei selviä ilman kumppaneita

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ei selviä ilman järkevää ja tasapainoista kumppanuutta yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa.

Palvelusetelien kehittäminen ja lisääminen on hyvä tapa paitsi lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia valita itselle sopiva palveluntuottaja, myös osaltaan turvata palvelujen riittävyyttä alueella. Tällä on suuri merkitys korona-aikana kasvaneiden hoitojonojen purkamisessa.

Lisäksi on kehitettävä mahdollisuuksia käyttää henkilökohtaista budjetointia, erityisesti vammaispalveluiden tarjoamisessa.

Sen lisäksi, että yksityinen ja kolmas sektori tuottavat palveluja, seurakunnilla ja kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tästä esimerkkeinä tukihenkilötoiminta ja työ vanhusten parissa. KD:n mielestä järjestöjen arvokas panos sosiaali- ja terveydenhuollolle on kirjattava hyvinvointialuestrategiaan ja yhteistyölle on luotava rakenne.

Kaiken kaikkiaan kustannuspaineita sote-alueella hillitään parhaiten panostamalla lähipalveluihin, nopeaan hoitoon ja palveluihin pääsyyn, tiedolla johtamiseen, sujuviin hoitoketjuihin ja ennaltaehkäisyyn. KD haluaa huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, alueellisesta demokratiasta ja pienten kuntien äänen kuulumisesta.

Kommentoi

Hae Heilistä