Julkaistu    |  Päivitetty 
Erik Reinikka

Lähipalvelut myös reuna-alueille

Tammikuun aluevaaleissa linjataan tulevaisuus meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. Tuleva aluevaltuusto päättää esimerkiksi siitä, missä lähin terveysasema sijaitsee, ja mitä palveluja sieltä on saatavissa.

Tulevan hyvinvointialueen alkuvaiheen erityisen haastavassa taloudellisessa tilanteessa on olemassa uhka palveluverkoston karsimisesta ja palveluiden keskittämisestä. Maakunnan reuna-alueilla kannattaa olla näissä vaaleissa hereillä.

Edulliset ja sujuvat lähipalvelut tarvitsevat puolustajia ja ihmisten arjen haasteiden ymmärtäjiä. Kärkitavoitteenamme aluevaaleissa on turvata ja vahvistaa lähipalveluja. Niitä ovat esimerkiksi oman kunnan alueella sijaitseva terveysasema, kotiin tuotavat palvelut ja koululla tavattavissa oleva terveydenhoitaja. Tuttu polku palveluihin tutun työntekijän luokse madaltaa kynnystä hakea apua ajoissa. Samalla syntyy säästöjä, kun sairauksiin ja erilaisiin haasteisiin voidaan puuttua hyvissä ajoin. Reuna-alueiden hyvinvointi on koko hyvinvointialueen etu.

Lähipalvelut tarvitsevat säilyttämisen lisäksi uudistamista. Tavoitteenamme on, että jatkossa palvelujen pariin tulisi päästä yhdellä yhteydenotolla. Siun soten puhelinpalveluja tulee kehittää asiakasystävällisyyden lisäämiseksi ja palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.

Tulisi myös selvittää, mitä erikoissairaanhoidon palveluja voitaisiin jatkossa tuoda lähemmäs palvelun käyttäjiä kunnissa sijaitseville terveysasemille. Tämä vähentäisi matkustamiseen liittyvien vaikeuksien lisäksi myös matkakuluja ja ilmastopäästöjä, joita syntyy matkustettaessa etenkin maakunnan reuna-alueiden ja Joensuun välillä. Polttoaineiden hintojen noustessa on turvattava alueen väestön yhdenvertainen oikeus tarvitsemiinsa palveluihin asuinpaikastaan tai taloudellisesta tilanteestaan riippumatta.

Palveluja ei kuitenkaan ole ilman henkilöstöä. Alan vetovoimaisuutta tulee parantaa. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia tulee lisätä ja johtamista kehittää. Tulevan hyvinvointialueen on määrätietoisesti ryhdyttävä käytännön toimiin, jotta toteutuisi Siun soten henkilöstöstrategiaa ohjaava visio olla maakunnan vetovoimaisin sote-työpaikka.

Kommentoi

Hae Heilistä