Julkaistu    |  Päivitetty 
Merja Mäkisalo-Ropponen

Kulttuuri mukaan terveyttä edistämään

Meillä on jo runsaasti tutkimusnäyttöä kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tutkimusnäytön mukaan kulttuuri ja taide ovat myös vaikuttavia keinoja hoidossa, hoivassa ja terapiassa. Valitettavan vähän näitä vaikuttavia työkaluja edelleenkään käytetään, vaikka tietoisuus ja esimerkiksi erilaiset hankkeet asian ympärillä ovatkin lisääntyneet. Hyvät ja vaikuttavatkin toimintatavat unohtuvat kuitenkin helposti hankkeen päätyttyä, jos niiden aikana ei ole pystytty rakentamaan siltaa pysyviin rakenteisiin. Hanketyössä asian juurruttamiseen tarvitaan resursseja.

Olemme yhteiskunnassa mielenkiintoisessa murrosvaiheessa, kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyvät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille. Meillä Pohjois-Karjalassa on ollut Siun Sote maakuntamallipohjaisena jo kolmen vuoden ajan. Paljon hyvää on meillä tapahtunut, mutta myös pohdittavaa muutoksen edessä riittää.

Kunnat, Siun Sote ja järjestöt ovat siiloutuneet toimimaan liiaksi erillään ja se on terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta erityisen huono asia. Nyt vaikuttamistyötä on tehtävä siihen suuntaan, että eri toimijatahot saadaan yhteiselle toiminta-areenalle. Nyt tarvitaan vahvojen yhdyspintojen rakentamista.

Minun unelmieni hyvinvointialueella kulttuuri ja taide kuuluu sekä kuntien, hyvinvointialueiden että järjestöjen työkalupakkiin, ja siellä on yhteinen areena, jossa tehdään yhteisiä tavoitteita ja sovitaan työjaosta, puretaan ammattikuntien raja-aitoja ja opitaan tekemään työtä yhdessä kansalaisten parhaaksi.

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä voisi kokeilla myös ilmiöpohjaista budjetointia, jossa asialle on varattu yhteinen määräraha, jonka jakamisesta tällä yhteisellä toiminta-areenalla päätetään. Tämä pakottaisi etsimään yhdessä tekemisen tapoja ja muotoja sekä hyödyntämään niukkoja voimavaroja yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kommentoi

Hae Heilistä