Julkaistu    |  Päivitetty 
Seppo Eskelinen

Suomalainen metsätalous on kestävällä pohjalla

Metsät peittävät yli 70 prosenttia Suomesta ja metsäteollisuus on eräs taloutemme peruspilareista. Ala kattaa noin 20 prosenttia viennistä ja työllistää erityisesti maakunnissa. Onkin äärimmäisen tärkeää, että meillä on riittävästi kotimaista hyvälaatuista puuraaka-ainetta teollisuuden tarpeisiin. Metsillä on myös tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puut sitovat kasvaessaan yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä eli ne toimivat merkittävinä hiilinieluina.

Viime aikoina keskustelua on herättänyt EU:n ilmastotoimien vaikutus metsätalouteen. Unionilla ei perussopimusten mukaisesti ole toimivaltaa metsäpolitiikassa, mutta esimerkiksi ilmastotoimien kautta merkittäviäkin vaikutuksia syntyy.

Aihe on näkynyt viime aikojen keskustelussa unionin vihreän taksonomian kuin myös kesällä julkaistun laajan Fit For 55 -ilmastopaketin yhteydessä.

Taksonomialla EU haluaa luoda yhtenäisen kriteeristön sille, kuinka eri hankkeita arvotetaan ilmastovaikutusten perusteella. Tavoite on hyvä, mutta esimerkiksi metsätalouden osalta ehdotus sisältää monia hyvin tulkinnanvaraisia ehdotuksia sekä metsätilatasolle menevää sääntelyä, mikä pahimmillaan vaikeuttaisi mahdollisuutta hyvään metsänhoitoon. Siksi Suomi, Ruotsin ohella, on päätynyt vastustamaan ehdotusta.

Viime kesänä julkaistussa ilmastopaketissa esitettiin laaja joukko erilaisia ilmastotoimia. Paketti sisältää komission kunnianhimoisen hiilinielutavoitteen 310 miljoonasta hiilidioksiditonnista vuoteen 2030 mennessä. Suomen kantoja pakettiin käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Tämän jälkeen alkavat koko unionin tason neuvottelut paketin lopullisesta muodosta, mikä voi helposti viedä vuosia. Neuvotteluissa on kuitenkin pidettävä mielessä, että suomalaisessa metsänhoidossa on jo yli satavuotinen osaaminen talousmetsien kestävästä hoidosta.

Tutkimustyöhön perustuvalla metsien hoidolla voimme ottaa kestävästi huomioon metsiemme käytön eri tavoitteet. Tätä osaamista ja tietotaitoa meidän tulee painottaa myös neuvotteluissa. Metsäpolitiikan ja yksityiskohtaisen metsätalouden säätelyn tulee pysyä jäsenmaiden toimivallassa eikä pidä vaarantaa Suomen metsätalouden investointisuunnitelmia ja kasvunäkymiä politiikkatoimin.

Kommentoi

Hae Heilistä