Julkaistu    |  Päivitetty 
Jenni Laasonen

Terveydenhoitaja on tärkeä tuki perheille

Suomessa äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa sekä valtioneuvoston asetuksella.

Säädösten mukaan neuvolatoiminnan tarkoituksena on seurata lapsen terveellistä kasvua ja kehitystä sekä edistää lapsen ja perheiden hyvinvointia. Käytännössä terveydenhoitajan työhön neuvolassa kuuluu mm. tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä sekä elinympäristössä ja puuttua näihin varhaisessa vaiheessa.

Kolmen pienen lapsen äitinä olen huolestuneena seurannut sekä Joensuun että monen muun kunnan neuvolapalveluissa viime vuosina tapahtunutta muutosta.

Keskusteluissa perheiden kanssa on noussut esille harmi terveydenhoitajan vaihtumisesta eri käyntikerroilla. Vaihtuvuuden takia sidettä sekä luottamussuhdetta ei pääse perheiden kanssa muodostumaan ja moni asia jää kertomatta tuntemattomalle terveydenhoitajalle.

Haluaisin nähdä, että Joensuu olisi tulevaisuudessa esimerkkinä tässä asiassa ja järjestäisi neuvolapalvelut niin, että perheet saisivat oman terveydenhoitajan. Mielestäni neuvoloilla on erittäin suuri rooli ennaltaehkäisevässä työssä, ja siinä että perheet saavat tarvittaessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarkoituksenmukaista apua. Tutun terveydenhoitajan kanssa muodostuva luottamussuhde tukee perheiden hyvinvointia sekä mahdollistaa terveydenhoitajien käyttää ammattitaitoaan täysimääräisesti – työhyvinvoinnista puhumattakaan. Siksi neuvoloiden terveydenhoitajien tehtäviin ja pysyvyyteen täytyy panostaa.

Kommentoi

Hae Heilistä