Julkaistu    |  Päivitetty 
Anna Karjula

Omaishoitajat tarvitsevat tukea

Olen työssäni yleislääketieteen erikoislääkärinä ja geriatriaan erikoistuvana lääkärinä tavannut useita tehtävälleen omistautuneita muistisairaiden omaishoitajia. He huolehtivat läheisestään ympärivuorokautisesti. He kuuntelevat samat asiat tuhansia kertoja, ja kun sanat loppuvat, he tulkitsevat tuttua läheistä eleistä. He kun tietävät jo vuosikymmenten takaa, mistä läheinen pitää. Usein he myös uupuvat.

Lain mukaan omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa läheisen toimesta. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota järjestetään varattujen määrärahojen rajoissa. Mahdollisuus saada omaishoidon tukea vaihtelee siis hakuajankohdan ja jäljellä olevien määrärahojen mukaan. Omaishoidon tuki koostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, lakisääteisistä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista. 2019 julkaistussa STM:n raportissa todetaan, että vain puolet omaishoitajista oli käyttänyt vapaapäiväoikeuttaan.

Omaishoitajien vapaat on useimmiten toteutettu vuorohoitojaksoina hoivakodissa. Muistisairaat eivät useinkaan suostu lähtemään vuorohoitoon, ja ympäristön vaihdos voi lisätä käytösoireita ja levottomuutta. Tällaisissa tapauksissa vapaat pitäisi toteuttaa kotiin tuotavina palveluina, esimerkiksi kiertävän perhehoitajan tai sijaishoitajana toimivan muun läheisen toimesta. Omaishoitajien vapaista huolehtiminen olisi konkreettinen keino tukea heidän jaksamistaan.

Jos omaishoitajalle järjestettäisiin kerran viikossa yksi vapaa aamu- tai iltapäivä, niin yksi työntekijä ehtisi viikon aikana tukea kymmentä omaishoitajaa. Mikäli tällä tuella yksikin noista kymmenestä omaishoitajasta jaksaisi jatkaa työtään vuoden ajan, eikä läheisen tarvitsisi siirtyä tehostettuun palveluasumiseen, säästettäisiin hoivakotipaikan vuosikustannus, joka on kymmeniä tuhansia.

Omaishoitajien työn tukeminen on inhimillistä ja myös huomattavan kustannustehokasta. Uudella hyvinvointialueella tulee omaishoitajien tukeen kohdistaa riittävästi määrärahoja, tuen hakemisen tulee olla yksinkertaista ja vapaiden sijaistamistapoja tule monipuolistaa.

Kommentoi

Hae Heilistä