Julkaistu    |  Päivitetty 
Marjatta Räty

Huostaanottoja vähemmäksi

Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa on noin 560 lasta tai nuorta sijoitettuna. Huostaanotetun lapsen/nuoren on arvioitu maksavan elämänsä aikana yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Meidän alueella loppusumma tarkoittaisi ko. euromäärällä 672 miljoonaa euroa.

Elämme aikaa, jossa kristillisiä arvoja haastetaan, ja kuitenkin aito perhe on edelleen yhteiskuntamme peruspilari. Rakkaus on se voima, joka synnyttää tasapainoisia lapsia ja nuoria. ”Koti = isän ja äidin suhde” (Kari Törmä, Parempi avioliitto ry:n edesmennyt perustajajäsen). Nyt on aika nostaa perheet ja vanhemmuus maakuntamme ykkösasioiden joukkoon. Perheen hyvinvointia lisäävät palvelut tulisi saada vaivattomasti kotiin oikeaan aikaan, oikealla tavalla, ilman leimaantumista.

Jos huostaanotto on ainoa tukimuoto, sen tulisi AINA olla suunnitelmallisesti väliaikaisuuteen tähtäävä ratkaisu!

Tärkeää on, että myös sijoituksen ajan hyvin suunnitellut tukitoimet ovat asianmukaiset: Lasta, nuorta, isää sekä äitiä tulisi arvostaa tasavertaisina ihmisinä; kuunnella ja neuvotellen keskustella kunnioittavasti heidän kanssaan, lasta /nuorta koskevissa suunnitelmissa ennen toimenpiteiden käytäntöönpanoa. Kaikkien osapuolten yhteisymmärryksessä.

Pian käynnistyvän Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen itsehallinnolliset organisointisuunnitelmat ovat menossa.

Ylintä päätäntävaltaa alueen sosiaali- ja terveyshuollossa sekä pelastustoimessa tulee käyttämään pian valittavat aluevaltuutetut.

Itse pidän tärkeänä, että tulevassa hyvinvointiorganisaatiossa olisi erillinen perhe- ja vanhemmuuslautakunta tai vastaava. Sen alaisuudessa erillinen lastensuojeluasioita käsittelevä jaosto.

Kommentoi

Hae Heilistä