Julkaistu    |  Päivitetty 
Sanna Antikainen

Hallitus ohjaa pienituloiset eläkeläiset toimeentuloluukulle

Suomalaiset ovat kärsivstelleet ennätyskorkeiden polttoaineen hintojen kanssa jo liian pitkään.

Samaan aikaan myös energian hinta on kallistunut, joka on yhdessä korkeiden siirtohintojen kanssa aiheuttanut sydämen tykytyksiä pohjoiskarjalaisille sähkölaskua avatessa.

Nämä yhdessä ovat aiheuttaneet maakunnassamme suurta inhimillistä hätää, koska Pohjois-Karjala on tilastojen mukaan köyhin maakunta koko Suomessa.

Nyt ainoa apu, joka hallitukselta heruu pienituloisille, ja varsinkin pienituloisille eläkeläisille, on ohje mennä toimeentuloluukolle.

Hallitus nimittäin ilmoitti antavansa pelkän suosituksen, että energian (ml. sähkön) hinnannoususta aiheutuneet nousseet asumisen kulut otettaisiin huomioon toimeentuloatukea myönnettäessä.

Pienituloisille eläkkeensaajille ei siis herunut muuta kuin käsky mennä toimeentuloluukulle. Hallitus, eikö teitä hävetä?

Palkansaajien asemaa hallitus kertoi helpottavansa nostamalla määräaikaisesti työmatkavähennyksen enimmäismäärää nykyisestä 7000 eurosta 8400 euroon.

Kilometrikohtaista vähennystä nostetaan määräaikaisesti 25 sentistä 30 senttiin.

Olisi ollut toivottavaa muuttaa myös työmatkavähennyksen ehtoja, jotka ovat joissakin tapauksissa järjettömiä ja rajaavat useita ihmisiä tuen ulkopuolella joskus kohtuuttomilla vaatimuksillaan.

Inflaation kiihtyessä hallituksen olisi pitänyt keventää verotusta. Polttoaineenverotusta ja kotitalouksien sähköveroa olisi pitänyt laskea vähintään 25 prosenttia pysyvästi. Määräaikainen lasku olisi voinut olla 50 prosenttia kevääseen asti.

Tämä olisi auttanut heti vaikeassa asemassa olevia ja olisi ollut oikeudenmukainen kaikille. Nyt hallitus unohti pienituloiset ja varsinkin pienituloiset eläkeläiset sekä ison osan palkansaajistakin. Hallitus paisuttaa päätöksillään byrokratiaa kierrättämällä rahaa järjestelmän kautta takaisin osalle onnekkaista, kun samaan aikaan se olisi voinut tehdä veronalennuksia, jotka olisivat vähentäneet byrokratiaa ja auttaneet oikeudenmukaisesti kaikkia.

Kommentoi

Hae Heilistä