Julkaistu    |  Päivitetty 
Maarit Pippola

Mediataiteen perusopetusta tarvitaan Joensuussa

Joensuussa taiteen perusopetuksessa ei ole tarjolla mediataiteen perusopetusta. Suomessa sitä voi tällä hetkellä opiskella Helsingissä ja Espoossa Käsityökoulu Robotissa.

Mitä on Mediataide? Sen on taiteen ja teknologiatieteen fuusio. Mediataiteen tehtävänä on hyödyntää mediateknologiaa luovasti taiteessa. Se on väline, jossa käytetään olemassa olevia ja uusia teknologioita ja etsitään tavallisuudesta poikkeavia esitystapoja.

Mediataide on myös digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa luovaa työtä ja mediayleissivistystä. Se voi perustua elokuvan, videotaiteen, valokuvan, äänitaiteen, pelien, ohjelmistotaiteen, installaation, performanssien ja kulttuurihäirinnän pohjalle.

Esimerkiksi Käsityökoulu Robotissa mediataiteiden perusopetus rakentuu elektronisen, media- ja digitaalisen taiteen sekä maker-kulttuurin pohjalle, sen tavoille ilmaista ja sen ilmiöille. Opetustoiminta on rajoja rikkovaa ja uutta luovaa. Opinnot antavat mahdollisuuden tuoda esiin omaa kokemusmaailmaa ja tutustua uusiin ilmiöihin.

Yhteiskunnallisesti mediataiteen perusopetuksessa toteutuu parhaimmillaan saavutettavuus ja osallisuus. Se mahdollistaa tasavertaisuuden vähentämällä sukupuolisidonnaisuuksia ja stereotypioita liittyen teknisiin taitoihin. Se yhdenmukaistaa. Lisäksi yhteiskunnallisesti se tarjoaa lapsille ja nuorille valmiuksia, välineitä, myös kriittisyyttä, sekä taitoja, joista heillä on suuri hyöty läpi elämän.

Osaamista erilaiseen yhteistyöhön on Pohjois-Karjalassa paljon: Kuvataiteen perusopetus Pekkalan kuvataidekoulussa ja musiikin perusopetus konservatoriossa ovat pitkäjänteistä ja vahvaa. Yliopiston yhteydessä toiminut jo vuosia legorobottikerho, jonka edustaja voitti maailmanmestaruuden Japanissa. Botaniassa on jatkuvasti kokeilevaa mediataidetta esillä. Joensuussa on yliopisto ja siellä muun muassa Fotoniikan laitos, joka houkuttelee opiskelijoita ympäri maailmaa. Pohjois-Karjalassa on media-alan ja pelialan opiskelumahdollisuuksia.

Hanke on laaja ja tarvitsee uusia voimia, yhteistyökykyä ja -voimaa ja uudenlaista out of the box -ajattelua ja resurssointia.

Mediataiteen perusopetus kokoaa parhaimmillaan tieteen ja taiteen alojen eri osaajia ja erilaisten rajapintojen ennakkoluulottomaan kokeiluun innostuneita ihmisiä. Siitä voi syntyä jotain hyvin innovatiivista ja luovaa.

On ilmeistä, että jo suunnitteluvaiheessa on hyvä selvittää maakunnassa tämän hetkiset resurssit, tarvittavat uudet lisäresurssit sekä eri yhteistyötahojen mahdollinen osallistaminen.

Kyniä ja paperia tarvitaan edelleen, mutta kaikenlainen mediaosaaminen ja luovuus ja taide siihen yhdistettynä ovat nykypäivää, ja se on lastemme ja nuortemme tulevaisuutta. Se on myös kybertodellisuutta. Siihen voimme tarjota kaikki mahdollisuudet myös Pohjois-Karjalassa.

Kommentoi

Hae Heilistä