Julkaistu    |  Päivitetty 
Maija Törmänen

Aikuisneuvolat hyvinvointialueelle

THL:n uusimpien tutkimustulosten mukaan Itä-Suomi on sairastavuudessa maan synkintä aluetta.

Terveimmät suomalaiset asuvat Ahvenanmaalla, Etelä- ja Länsi-Suomessa. Sairastavuusindeksin mittaustulosten erot ovat jopa kolminkertaisesti huonommat täällä Itä-Suomessa.

Sairastavuuden erojen taustalla ovat elintavat, elintaso, koulutustaso, perinnölliset tekijät ja osin myös terveydenhuollon toimimattomuudesta johtuvat syyt.

Nyt päivitetty sairastavuusindeksi perustuu vuosien 2000–2019 mittaustuloksiin ja tietoihin, joten koronapandemian vaikutukset eivät tässä tutkimuksessa näy.

Nyt kun parhaillaan rakennetaan hyvinvointialueemme organisaatiota ja laaditaan strategiaa, olisiko aiheellista panostaa enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan myös aikuisväestön osalta ja perustaa aikuisneuvolatoiminta.

Pohjois-Karjalassa on paljon aikuisia, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä. Aikuisneuvolatoiminnan voisi kohdentaa juuri työterveyspalvelujen ulkopuolella oleviin yli 50-vuotiaisiin aikuisiin. Terveydenhuollosta lähetettäisiin kutsu terveystarkastukseen, jossa tehtäisiin perusterveystarkastus, mahdolliset laboratoriokokeet, keskusteltaisiin elämäntavoista ja elämäntilanteesta. Ihminen tulisi kohdatuksi ja huomioiduksi. Hänestä ja hänen terveydestään välitetään. Näillä tutkimuksilla pystyttäisiin havaitsemaan varhaisessa vaiheessa olevat sairaudet, päihde- ja mielenterveysongelmat ja myös yksinäisyydestä johtuvat ongelmat.

Tutkimusten jälkeen kukin ohjattaisiin tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja oikeanlaisen hoidon piiriin.

Aikuisneuvolat toimivat jo ainakin Raahessa ja Seinäjoella. Aikuisneuvolatoiminnan käynnistäminen on tietenkin kustannuskysymys, mutta jossain vaiheessa on päästävä kehittämään myös ennaltaehkäisevää toimintaa sairaanhoidon sijaan. Johan nimikin, terveydenhoito, siihen velvoittaa.

Kommentoi

Hae Heilistä