Julkaistu    |  Päivitetty 
Pentti Stranius

Sähköpotkulaudat ja laki

Suomen liikennelaki ei ole ajan tasalla sähkölautojen suhteen, joita erheellisesti kutsutaan myös “potkulaudoiksi”. Onneksi asiasta nyt keskustellaan: lautojen aiheuttamista onnettomuuksista käyttäjille, liikenneturvallisuudesta yleensä, lainsäädännön puutteista sekä yritystoiminnasta alalla.

Muutama seikka, jotka ovat vielä jääneet vaille tarpeellista huomiota keskustelussa:

1. Ministeri Timo Harakka ajaa ajokorttilain uudistamista, ikärajan laskemista 17 vuoteen.

Tämä siitä huolimatta, että onnettomuustilastot kertovat etteivät 17-vuotiaat ole useinkaan kypsiä rattiin. Näin toteaa esimerkiksi Poliisihallituksen tarkastaja Heikki Kallio (HS 10.6.2022). Entä sitten suurissa kaupungeissa leviävät sähkölaudat, uusi markkinavillitys? Myös lainsäädäntö niiden suhteen on ehdottomasti korjattava mahdollisimman pian. Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Joensuussa ollaan oltu lehtitietojen ja muun median perusteella todella huolissaan asiasta.

Onnettomuuksilta ei ole vältytty – tosin niistä raportoidaan kovin huonosti jos ollenkaan.

2. Jo nyt eri kaupunkien liikenneturvallisuussuunnitelmia on päivitettävä ja tarkennettava mahdollisuuksien mukaan. Nopeuksia voidaan säätää, vaatia kypärävelvoite, korottaa mahdollisesti ikärajoja ja korostaa sitä, että sähkölaudalla ei voi ajella jalkakäytävällä eikä sitä voi jättää nurinniskoin minne tahansa nurmikolle, tien varrelle tai vaarallisesti estämään kulkua jalkakäytävälle ja risteyksiin. Eihän pyörääkään jätetä keskelle jalkakäytävää, vaan kaupungilla yleensä telineeseen. Sitä suuremmalla syyllä sähkökäyttöinen lauta, raskas kulkuväline on pysäköitävä asiallisesti sille varatulle paikalle. Heitteille jätetyt laudat ovat paitsi esteettinen haitta myös kaupungin julkisen tilan valtaamista yhdelle kulkuvälineelle. Lauta on vakava ympäristöhaitta monella tavalla, sekä valmistusvaiheessa että romutettaessa (lyhyen käyttöajan jälkeen).

3. Liikenteen valvontaa tulee erityisesti kesäaikaan tehostaa lisäämällä valvojia ja rikesakkomahdollisuutta esimerkiksi juopuneena ja ylinopeudella ajamisesta tai siitä, että sähkölaudan päällä seisoo useampi käyttäjä. Laudalla liikkuvan on otettava entistä paljon paremmin huomioon muutkin katujen ja liikenteen käyttäjät, tunnettava myös liikennesäännöt siinä missä mopoilijan ja pyöräilijänkin.

4. Sähkölautoja vuokraavien yritysten kanssa on käytävä vakavia keskusteluja myös työntekijöiden kouluttamisen suhteen, sillä joku tahohan huolehtii akkujen lataamisesta, rikkinäisten romulautojen keräämisestä kaupunkikuvasta ja kuljettamisesta liikenteen risteyskohtiin. Myös asiallista palkkausta on vaadittava yritykseltä, joka tuntee vastuunsa työntekijöistä ja asiakkaistaan! On syytä kysyä myös mainonnan ja lautojen sijoittelun sekä määrän suhteen: kuinka asiallista on houkutella alakoululaisia käyttäjiksi tai sijoittaa lautoja koulujen, sairaaloiden tai kirkkojen edustalle, kävelykatujen, ravintoloiden, yökerhojen, rantareittien välittömään läheisyyteen?

5. Liikenneturvallisuus on yhteinen asiamme; sen on tähdättävä sähkölauta-asiassakin siihen, että vakavilta onnettomuuksilta ja kuolemantapauksilta vältytään ja kaikki mahdollinen ennalta ehkäisevä työ tehdään!

Kommentoi

Hae Heilistä