Julkaistu    |  Päivitetty 
STOP tuhoava seuratoiminta!

Tuhoava urheiluseuratoiminta

Mikä on pielessä, kun urheiluseuratoiminnassa tapahtuu auktoritäärisessä asemassa olevan aikuisen mielivaltaista toimintaa alaikäistä lasta kohtaan?

Mikä on pielessä, kun luottamusasemassa olevat ihmiset uskovat valheita ja sepityksiä kyseenalaistamatta asioita?

Mikä on pielessä, kun jätetään kuulematta toista osapuolta, ei oikaista asioita, eikä pyydetä anteeksi?

Mikä on pielessä, kun luottamusasemassa olevista tulee kykenemättömiä esittämään eriävää mielipidettä?

Mikä on pielessä, kun täysin ulkopuoliset ihmiset lähtevät mukaan valheelliseen keskusteluun, ilman halua selvittää asioiden todenperäisyyttä?

Nyt oli hyvin lähellä, että tällainen toiminta olisi tuhonnut lahjakkaan lapsen, hänen orastavan urheilijauransa ja kasvun maajoukkueurheilijana. Luottamus petettiin seurakaverin, valmentajien ja seuran hallituksen taholta. Koko verkosto petti, he keneen tulisi voida luottaa, he kenen tulisi olla se tuki!

Kirjoitan tämän siksi, että urheiluseuroissa toimivat ihmiset heräisivät tähän ilmiöön lajista riippumatta. Toivon, että toimijat tunnistaisivat tuhoavan ja epätasa-arvoisen toiminnan ajoissa, ja reagoisivat heti rohkeasti ennen kuin yhtään nuoria lahjakkaita urheilijoita tuhotaan enempää! Toivon etteivät vanhemmat altistaisi lapsiaan ja nuoria tällaiselle toiminnalle. Mikäli valmennus tai seuratoiminnan henkilöt eivät pysty toimintaansa perustelemaan, mikäli se ei ole avointa, tasavertaista, eikä lapsen edunmukaista on toiminta tuhoon tuomittu!

Kun lapsella syttyy palo tehdä töitä unelmansa eteen, on vanhempien tehtävä mahdollistaa se. Valmentajan tehtävä on ohjata, etsiä ratkaisuja ja mahdollistaa työn tekeminen. Seuran tehtävä on tukea kaikin mahdollisin tavoin.

20 vuotta Pohjois-Karjalan seudulla tilannetta seuranneena totean, että täällä on aivan mahtavat olosuhteet viedä useampaakin nuorta urheilijaa ja lajia eteenpäin, mutta taito tehdä se puuttuu. Liian usein keskitytään ajamaan omaa etua ja kadehtimaan toisten tekemistä!

Seuratoiminnan perusajatus on toimia yhteisen hyvän eduksi. Kun pohjoiskarjalainen seura saa yhdenkin urheilijan ponnistettua Suomen huipulle ja maajoukkueeseen, se on voitto. Kun Suomen kokoisesta maasta saadaan yksikin urheilija ponnistettua maailmalle, se on koko kansan voitto. Siihen tulisi pyrkiä, viedä lahjakkaita urheilijoita eteenpäin ja tukea!

Olen itse elänyt läpi vastaavan tilanteen nuorena urheilijana ja ammattivalmentajana, mutta sillä olikin tarkoitus.. Nyt onnistuin suojelemaan lastani sen verran, että hänen orastava urheilijauransa ja kasvunsa maajoukkueurheilijana jatkuu.

Kommentoi

Hae Heilistä