Julkaistu    |  Päivitetty 
Samson Tanke Aba

Syrjäytymisestä ja masennuksesta

Kuuntelin yhtenä päivänä kotiin töistä ajellessani Yle Puhetta,jossa käytiin keskustelua masennuksesta ja syrjäytymisestä. Ne herättivät paljon ajatuksia minussa. Aiheet ovat todella tärkeitä meidän yhteiskunnassa, ja niistä tulee puhua säännöllisesti.

En ole asiantuntija, ja omat ajatukseni pohjautuvat vahvasti Suomessa asuttujen vuosien lisäksi kokemuksiini kotimaastani Kamerunista.

Olen asunut Suomessa neljätoista vuotta, ja täällä sosiaalinen verkosto on ihmisellä paljon pienempi. Elämä on Suomessa pitkälti työelämää ja perhe-elämää, ja jos ei ole kavereita, ihminen voi olla yksinäinen.

Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, jossa kansalaiset saavat erilaisia rahallisia etuuksia, esimerkiksi työttömyyskorvausta. Lisäksi on tarjolla vertaistukea, keskusteluryhmiä lapsiperheille, vertaisryhmiä vammaisille ja keskusteluryhmiä vanhuksille. Suomi on tasa-arvoinen maa, jossa kenenkään ei periaatteessa tarvitse elättää toista aikuista ja kaikki täysi-ikäiset pystyvät elämään itsenäisesti.

Kamerunissa sosiaalinen verkosto on todella laaja, se ulottuu ydinperhettä laajemmalle ja käsittää parhaimmassa tapauksessa koko pienen kyläyhteisön. Laajakin suku saattaa asua yhdessä, auttaa toisiaan sekä antaa ja saada tukea toisiltaan. Siellä varmistetaan, että kukaan ei jää yksin.

Toki Kamerunissakin on masennusta, etenkin nuoret ja naiset eivät pääse tekemään heidän elämäänsä koskevia isoja päätöksiä. Kamerunissa sosiaalinen rakenne, ihmisten tiivis yhteiselo ja yhdessä toimiminen kuitenkin suojelevat yksinäisyydeltä ja syrjäytymiseltä.

Kuullessani keskustelua masennuksesta ja syrjäytymisestä Suomessa on minulla herännyt ajatus, että suomalaisessa yhteiskunnassa me tarvitsemme enemmän toisiamme.

Kun vähennämme syrjäytymistä, vaikutamme myös yksinäisyyden vähentämiseen. Meidän pitää antaa iloa, hymyillä ja rakastaa toisiamme.

Kaikki tarvitsevat ja kaipaavat huomiota, kaikki haluavat, että heillä on tunne kuulumisesta. Syrjäytymistä ja masennusta voidaan ehkäistä, jos me kaikki yhdessä huolehdimme toisistamme.

Kommentoi

Hae Heilistä