Julkaistu    |  Päivitetty 
Minna Reijonen

Yrittäjiä on kuultava

Yrittäjiltä on tullut paljon palautetta pelätystä YEL-uudistuksesta. Tämä nousi esille viime aikojen kaikissa yrittäjätapaamisissa. Moni yrittäjä oli todella huolissaan mahdollisista YEL-maksujen isoista nousuista, jos maksuissa huomioidaan vain mediaanipalkka.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotus oli, että eläkelaitoksen kokonaisarviota tehdessä otettaisiin huomioon tasapuolisesti muitakin asioita. Näitä ovat esimerkiksi työpanoksen arvo ja määrä. Työtulo tuleekin tarkistaa.

Yrittäjien palautteita on huomioitu. Mielestäni tämä onkin tärkeää, jotta yrittäjät pystyvät realistisesti toimimaan. Yrittäjyyden merkitystä Suomelle ei tule aliarvioida. Jokainen yrittäjä niin isossa firmassa kuin yksinyrittäjät ovat tärkeitä.

Tämä aikakausi on ollut hyvin haastava niin korona- kuin sotavaikutuksienkin takia.

Yritysverotuksen helpottaminen tässä aikakaudessa olisi järkevää. Moni kaipaisi apua myös ensimmäisen työntekijän palkkauksessa. Suomi voisi panostaa vielä enemmän yrittäjäystävällisyyteen.

Kommentoi

Hae Heilistä