Julkaistu    |  Päivitetty 
Kari Kulmala

Seniorit terveydenhuollon pudokkaita

Seniori-ikäinen väestö on, ikävä kyllä, pahassa sudenkuopassa julkisen terveydenhuollon suhteen.

Äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja työterveyshuolto ovat ehjä ja toimiva ketju, mutta eläköitymisen jälkeen tuo ketju katkeaa ja ikääntyvä henkilö putoaa tyhjän päälle. Mikään taho ei kutsu säännöllisiin terveystarkastuksiin, verikokeisiin tai erilaisten arvojen mittauksiin. Eikä edes terveystarkastukseen pääsy lähimmälle terveysasemalle ole itsestäänselvyys. Kaikilla kun ei ole myöskään varaa yksityisiin terveyspalveluihin.

Pohjois-Karjalan kuntien vanhusneuvostot tekivät hiljattain aloitteen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle ikäneuvolatoiminnan käynnistämisestä mahdollisimman pian kaikissa maakunnan kunnissa. Mielestäni tuo erittäin hyvä ja ajankohtainen aloite tulee ottaa vakavasti ja toimiin seniorineuvoloiden perustamisesta on ryhdyttävä viipymättä.

Seniorineuvolatoiminnalla voidaan vaikuttaa oleellisesti niin ikäihmisten pärjäämiseen mahdollisimman pitkään omassa kodissaan kuin terveydenhuollon alati kasvaviin kustannuksiinkin. Ja mikä tärkeää: jokaisen ikäihmisen tulee päästä neuvolan palveluiden piiriin säännöllisin väliajoin, joko varaamalla aika itse tai mieluummin niin, että neuvola kutsuu tarvittaviin kokeisiin ja kontrolleihin. Jo pelkkä keskustelu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa voi auttaa pärjäämään eteenpäin ja luo turvallisuudentunnetta arkeen.

Vanhusneuvostojen tekemää aloitetta ikäneuvoloiden perustamista ei siis pidä ohittaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella olankohautuksella. Tarpeen ovat tiedostaneet niin seniorit itse kuin heidän läheisensäkin. Epävarmuus siitä, ovatko veri- tai sokeriarvot kohdillaan, liittyykö erilaisiin kolotuksiin jotain vakavampaa tai miten suhtautua mielialan vaihteluihin, kalvavat mieltä päivittäin ja aiheuttavat ahdistusta.

Myös Kunnallisen kehittämissäätiön tänä syksynä tekemä Ilmapuntari-tutkimus osoitti, että vanhusten terveyspalvelut ovat riittämättömiä. Näin koki peräti 40 prosenttia tutkimukseen vastanneista ikäihmisistä.

Seniorineuvolatoiminnan käynnistäminen Pohjois-Karjalassa olisi merkki maakunnan edistyksellisyydestä ja siitä, että alueen julkinen terveydenhuolto pitää hyvää huolta kaikista asukkaistaan ikään katsomatta.

Kommentoi

Hae Heilistä