Julkaistu    |  Päivitetty 
Tapio Hämäläinen

Tärkeintä on oltava hoidon jatkuvuuden turvaaminen

Henkilökohtaisella hoidon jatkuvuudella tarkoitetaan sitä, että potilaalla/asiakkaalla on mahdollisuus toistuvasti tavata sama lääkäri ja hoitaja terveysasemalla asioidessaan.

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että hoidon jatkuvuus parantaa hoidettavan väestön terveyttä ja vähentää kuolleisuutta, ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset laskevat. Lisäksi sairauksien diagnosointi, hoitotasapaino, hoitoon sitoutuminen ja hoitotulokset paranevat.

Tärkeä on myös huomioida, että erikoissairaanhoidon, osastohoidon ja päivystyspalvelujen tarve vähenee. Vaikutus voi tulla esille jo muutamassa vuodessa.

Hyvinvointialueen palvelujen järkevä järjestäminen, hyvä johtaminen ja työssä jaksamisen turvaaminen ovat edellytyksiä onnistuneelle rekrytoinnille asiallisen palkkauksen lisäksi. Polkupyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Vuosikymmenten kokemuksia omalääkäri-mallista tulee hyödyntää.

Omalääkärin tukena on oltava ammattitaitoinen tiimi, joka sujuvoittaa työtä ja tarjoaa ammatillista tukea. Pitkäaikaiset potilas-lääkärisuhteet tarjoavat mahdollisuuden tutustua potilaisiin, heidän läheisiinsä ja elinympäristöönsä, ja usein näin pelkän diagnoosin takaa löytyykin ihminen. Vuorovaikutuksesta hyötyvät sekä potilas että lääkäri.

Pitkäaikaiset hoitosuhteet lisäävät työn mielekkyyttä ja samalla helpottavat ja tehostavat toimintaa. Potilaalle jatkuvuus merkitsee hoidon laatua, lisää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Suosittelenkin, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue valmistautuu tekemään terveysasemakohtaisen pitkän tähtäimen strategisen suunnitelman, jonka tavoitteena on henkilökohtaisten hoitosuhteiden jatkuvuuden merkittävä parantaminen.

Kommentoi

Hae Heilistä